Reglementen

Print

 

Algemeen: Regelingen met betrekking tot de schoolkosten, klokkenluiders, klachtenregeling en privacy.
VMBO: Examenreglementen, stageovereenkomsten en de schoolgids. 
MBO: praktijkovereenkomsten en de verantwoording Loopbaan en Burgerschap.

 

Voor alle leerlingen
 

Examenreglementen Wellant vmbo
 

Stageovereenkomsten vmbo 
 

Wellant mbo 

Voorbeeldexemplaren Praktijkovereenkomst (POK) MBO - BOL en BBL

Loopbaan en burgerschap
 

Stuur door