Melkveehouderij

Thema: Teelt, productie en techniek

Print

 
 
Green Production, richting (Melk)veehouderij

De wereldbevolking groeit. Om de productie van voedsel te laten stijgen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technologieën.

De Nederlandse melkveehouderij is een sector die er toe doet. Van oudsher hebben Nederlandse zuivelproducten in de hele wereld een goede naam. Er zijn in Nederland optimale productieomstandigheden, het klimaat en de bodem zijn goed voor het melkvee en het gras.

Om de wereldbevolking te kunnen voeden moet er efficiënt geproduceerd worden. Als moderne melkveehouder maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van melkwinning, energiegebruik, huisvesting en diergezondheid. Ook kunnen nieuwe producten of diensten het bedrijf een extra impuls geven. Denk aan een kaasmakerij, zorgboerderij of landwinkel.

Bijzonder!

BOL-studenten, niveau 4 lopen in het laatste jaar van hun opleiding stage in het buitenland. Niveau 3 BOL-studenten hebben ook die mogelijkheid. Je doet daarbij leer - en werkervaring op bij melkveehouders over de hele wereld

Melkveehouderij kun je volgen in
Meer over Melkveehouderij
Diploma op zak?
  • Je kunt werken op melkveebedrijven,
  • bij KI -orga ­ nisaties (bijv. inseminator),
  • bij melkmachinedealers of stalinrichters,
  • of als ZZP -er in de melkveehouderij
  • Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief in jouw regio vind je bij SBB
Bijzonder!
  • Deze opleiding heeft een buitenlandstage in het vierde jaar.
Goed om te weten!
  • Bij Wellantcollege ben je verzekerd van een erkende opleiding die voldoet aan strenge kwaliteitseisen.
  • De kwaliteit van onze opleidingen wordt regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het ministerie van OCW.
Stuur door