Watermanagement

Thema: Stedelijk groen, landschap en water

Print

 
 
Watermanagement
Nederland en water horen bij elkaar. Rivieren, kanalen, grachten en de zee kenmerken ons landschap. We hebben dan ook veel kennis op het gebied van watermanagement. De mensen in dat vakgebied staan voor complexe vraagstukken.
Moeten de dijken hoger of zijn er andere oplossingen? Hoe voorkom je dat een natuurgebied verdroogt? Hoe zorg je voor schoon water en hoe krijg je de zalm weer terug in de Rijn?

Er zijn veel beroepen waarin je met water te maken hebt. Maar als waterdeskundige of veldmedewerker heb je niet alléén met water te maken. Je hebt ook kennis nodig van het groen en van de natuur, van kosten en planningen, van machines en techniek, van ecologie en politiek, van landmeten en riolering. Allemaal zaken die te maken hebben met water en met Nederland, want die twee horen bij elkaar.

Waterschap Rivierenland

 

Waterschap

 

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Waterschap Rivierenland en wordt ook in samenwerking uitgevoerd.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor: veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water.

Hiervoor zorgt Waterschap Rivierenland dagelijks met het onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.

Waterschap Rivierenland is met Wellantcollege een samenwerking aangegaan om mede inhoud te geven aan de opleiding Watermanagement. Het waterschap wil in de toekomst voldoende medewerkers met een goede opleiding in dienst nemen. Door betrokken te zijn bij de samenstelling van de inhoud van de opleiding, hebben we invloed op de wijze waarop onze potentiële collega's worden opgeleid. Naast het inhoudelijk vormgeven van de opleiding stelt het waterschap stageplaatsen beschikbaar, worden rondleidingen gegeven en verzorgen ze gastlessen.

Ook de huidige medewerkers blijven continue met opleidingen bezig, hiervoor heeft het Waterschap eveneens een goede partner gevonden in Wellantcollege.

Opleidingen waarmee je bij een waterschap aan de slag kunt naast Watermanagement:

 

Je kunt na het mbo ook nog verder in het hbo. Dan zijn er nog meer functies waarin je terecht kunt.

Watermanagement kun je volgen in
Meer over Watermanagement
Diploma op zak? Je kunt gaan werken
 • bij een provincie
 • bij een waterschap
 • bij een aannemer
Beroepen waarvoor je in aanmerking komt:
 • onderhoudsmedewerker
 • opzichter
 • toezichthouder
 • projectmedewerker
 • technisch administratief medewerker
Bijzonder!
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Waterschap Rivierenland en wordt ook in samenwerking uitgevoerd.
Goed om te weten!
 • Bij Wellantcollege ben je verzekerd van een erkende opleiding die voldoet aan strenge kwaliteitseisen.
 • De kwaliteit van onze opleidingen wordt regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het ministerie van OCW.
Stuur door