Deze kennisbijeenkomst gaat in op de noodzaak van emissiebeperking door de verschillende emissieroutes te bespreken en inzichtelijk te maken.

lees verder

Aanpak emissiebeperking
Wellant mbo Houten
5 maart 2019

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rol die organische stof speelt bij de weerbaarheid tegen bodemziekten van de grond. Daarbij wordt aandacht besteed aan compostering en aan toepassing van groenbemesters.

lees verder

Gezonde grond (T)
Wellant mbo Houten
5 maart 2019

De doelstelling van de cursussen is om voor de 360 verschillende soorten bijen die in Nederland leven, structureel betere levenskansen te bieden door het verbeteren van hun leefomgeving.

lees verder

Bijvriendelijke tuinen
Wellant mbo Houten
11 maart 2019

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de veelvoorkomende schimmelaantasting op sportveldvegetaties, daarbij wordt inzicht gegeven in de aanpak hiervan.

lees verder

Ziekten en aantastingen
Wellant mbo Houten
3 april 2019

Tijdens deze bijeenkomst worden nieuwe technieken en alternatieven besproken en worden ervaringen uitgewisseld.

lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen
Wellant mbo Houten
3 april 2019

Deze training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers die veel langs of op de weg werken, en geeft inzicht in de gevolgen die onveilig werken langs de weg voor alle betrokkenen kunnen hebben.

lees verder

Basisveiligheid VCA
Wellant mbo Houten
17 april 2019

Deze training is speciaal bedoeld voor leidinggevenden die het diploma ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL)’ moeten behalen.

lees verder

VCA-VOL
Wellant mbo Houten
17 april 2019

In deze bijeenkomst leer je hoe middelen in het milieu terecht kunnen komen en hoe dit te voorkomen.

lees verder

Bescherm jezelf en het milieu (VT)
Wellant mbo Houten
15 mei 2019

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de nieuwe ziekten en plagen die ontstaan door het veranderende klimaat en het aan banden leggen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

lees verder

Nieuwe ziekten en plagen in bomen en struiken
Wellant mbo Houten
15 mei 2019