Biodiversiteit gaat over soortenrijkdom, zonder onderscheid te maken tussen soorten die bijvoorbeeld wel of niet zeldzaam zijn. In deze praktijkgerichte cursus van één dag krijg je inzicht in de natuurlijke processen die leiden tot biodiversiteit. Je leert op een andere manier naar de groene leefomgeving te kijken en naar wat dat vraagt van groenbeheer en –onderhoud.

Inhoud

 

Bij deelname aan deze cursus ontvang je de meetlat Biodiversiteit. In de cursus gaan we praktisch aan de slag met de biodiversiteitsmeetlat als tool. Door deze in te zetten kun je:

  • objectieve gegevens vergaren over de biodiversiteit in jouw gebied;
  • inzicht verkrijgen in de invloed van het beheer en inrichting op de soortenrijkdom, zodat je zo nodig bij kunt sturen op het beheer en de inrichting ten gunste van de soortenrijkdom;
  • objectieve en begrijpelijke informatie geven aan de gebruiker (burger, bezoeker) en andere belanghebbenden van het gebied;
  • concrete beleidsdoelen formuleren die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit;
  • de ontwikkeling van biodiversiteit in jouw gebied monitoren gedurende een langere periode.

Het gehele programma is praktisch opgezet en is een variatie van diverse leervormen:

  • Korte presentaties, onderbouwd met theorie. Kort bezoek aan een object indien mogelijk. De presentatie wordt gekoppeld aan bevindingen op het object.
  • Veel interactie binnen de groep: uitwisselen van kennis en ervaringen. Overdracht van kennis door de docent op basis van jarenlange ervaring en diverse praktijkvoorbeelden.
  • Kleine buitenopdrachten met terugkoppeling vanuit de groep.

 

Wellant Cursussen & Trainingen biedt deze cursus aan in samenwerking met IPC Groene Ruimte.

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

 

Vanuit de regering is bepaald dat alle samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze cursussen. Alle cursussen tot 1 juni zijn on hold gezet en worden - zodra het weer mogelijk is - opnieuw aan u aangeboden. Houd onze site in de gaten!

 

Tijden: van 09.00 - 16.00 uur.

Voorkennis

De training is begrijpelijk voor iedereen die die in het groen werkt of er indirect mee te maken heeft. Dus niet alleen voor beheerders, ecologen, vakmensen of ontwerpers maar ook voor andere belanghebbenden (bijvoorbeeld betrokken burgers). De training is geen opsomming van feitenkennis maar geeft inzicht in de indicatoren die van belang zijn voor een hoge soortenrijkdom. Deze indicatoren kunnen als ‘handvat’ worden gebruikt voor het groenbeheer. 

Duur

De cursus duurt twee dagdelen.

Locatie

Wellantpark, Oud Wulfseweg 3, Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- per deelnemer, inclusief lunch.