Voor werkgevers en werknemers zijn er voor het volgen van ontwikkeltrajecten (opleidingen, cursussen, individuele trainingen en in company trajecten) diverse mogelijkheden voor subsidies en belastingaftrek. Hierdoor kan je een aanzienlijk voordeel ontvangen.

Voor werkgevers

 

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding wil volgen. 

Voor verdere info kijk op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 

 

Sectorplannen 

De overheid heeft geld beschikbaar als cofinanciering van sectorplannen die de werkgelegenheid bevorderen. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslag, werknemers naar ander werk en extra BBL-leerwerkplekken voor jongeren. Voor scholing is het voor bedrijven interessant om te kijken naar de subsidiemogelijkheden binnen de sectorplannen landelijk of regionaal voor hun branches.

Voor verdere info kijk op www.sectorplannen.nl 

 

Zakelijke kosten voor opleiding van de werknemer 

Om de kennis van een medewerker up-to-date te houden, kan hij/zij een studie volgen. De werkgever kan bepaalde kosten voor zijn rekening nemen. Hiervoor zijn fiscale regels die dit aantrekkelijker maken.

Voor verdere info kijk op http://www.belastingdienst.nl 

 

Subsidie regionaal investeringsfonds 

   • Met het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) stelt het ministerie van OCW - geld beschikbaar voor een duurzame samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.                                                                
   • Subsidiebijdrage voor publiek-private samenwerking 
   • Katalysator van vernieuwing in het mbo
   • Wegens succes verlengd tot en met 2022
   • Voor verdere info kijk op 

https://www.investeringsfondsmbo.nl

   

ESF-subsidies 

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Voor verdere info kijk op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020 

 

Provinciale regelingen

Er zijn diverse provinciale subsidiemogelijkheden, doel hiervan is de vestiging van organisaties in de regio te stimuleren. Subsidiering van scholing is daarbij een van de mogelijkheden die ook voor de beroepsbevolking in die regio aantrekkelijk is. Afhankelijk van de betreffende gemeente 

Voor verdere info kijk op de site van de provincie waar je organisatie gevestigd is.

 

Opleidings-en ontwikkelingsfondsen 

Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche. 

Voor verdere info kijk op www.opleidingenberoep.nl 

 

Tel mee met taal 

Beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking.

Voor verdere info kijk op http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/

 

Voor werkgevers en werknemers

 

Colland

Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Om deze reden kun je als bedrijf een tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen. Ook als je werknemer bent kan dat.  

Voor verdere info kijk op https://www.collandarbeidsmarkt.nl 

 

Voor werknemers

 

Participatiebudget

Gemeenten kunnen met het participatiebudget verschillende voorzieningen financieren voor 16 en 17-jarigen die nog niet hebben voldaan aan de leer- of kwalificatieplicht en iedereen van 18 jaar of ouder.

Voor verdere info kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

 

Aftrekpost inkomstenbelasting

Volgde je in 2020 een opleiding of een studie voor jouw (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag je hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken. 

Voor verdere info kijk op https://www.belastingdienst.nl 

 

Voor werkgevers en werkzoekenden

 

Arbeidsmarktregio

Voor werkgevers die personeel zoeken en kandidaten die nu een uitkering ontvangen is het voor de werkgever in veel gevallen mogelijk om een compensatie te ontvangen. Dit is afhankelijk van de uitkering die de kandidaat ontvangt en soms heeft de gemeente een specifieke regeling ontwikkeld.

Voor verdere info kijk op https://www.werkinzicht.nl/financiele-regelingen/

 

Brug-WW

Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-ww’s, Brug-ww met sectorplan en zonder sectorplan. 

Voor verdere info kijk op https://www.uwv.nl/particulieren/