Bereikbaarheid

Wellant mbo Houten is uitstekend bereikbaar. Het adres is: Randhoeve 2, 3992 XH Houten.

Vakantieplanning 2017-2018
Herfstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie Maandag 25 dec 2017 t/m vrijdag 5 jan 2018
Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede vrijdag en 2e Paasdag: Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaartsdag en roostervrije dag Donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdag Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Lestijden en lesrooster

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.45 en 17.30 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijk rooster. Soms vindt ‘schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw  plaats. Hieronder vind je de reguliere lestijden en pauzes:

Les Tijd
1e les 08.45 - 9.30 uur
2e les 09.30 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.30 uur
3e les 10.30 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.00 uur
pauze 12.00 - 12.30 uur
5e les 12.30 - 13.15 uur
6e les 13.15 - 14.00 uur
pauze 14.00 - 14.15 uur
7e les 14.15 - 15.00 uur
8e les 15.00 - 15.45 uur
pauze 15.45 - 16.00 uur
9e les 16.00 - 16.45 uur
10e les 16.45 - 17.30 uur