De missie van Wellantcollege is: werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Kenniscentra spelen daarin een belangrijke rol.

 

In onze kenniscentra staat de ontmoeting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid centraal. Kennisdelen, elkaar inspireren en gezamenlijk werken aan oplossingen voor dringende vraagstukken als klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. Die samenwerking zorgt er bovendien voor dat ons modern gevarieerd onderwijs actueel en praktijkgericht blijft.

 

De kenniscentra zijn volop in ontwikkeling, houd deze website in de gaten voor meer informatie. Op dit moment zijn onderstaande kenniscentra al actief. En komende jaren volgen er meer.

Contactpersonen kenniscentra

Wilt u meer weten over de kenniscentra of iets bijdragen? Dat kan!

 

Neem contact op met contactpersoon Ton Westerveld

Samenwerking

Wellantcollege werkt in de diverse regio's samen met het bedrijfsleven en de overheid om zo het onderwijs nog beter af te stemmen op de regionale behoeftes en mogelijkheden. Uiteraard spelen onze Kenniscentra daar vaak ook een rol in.

 

Mooie voorbeelden hiervan zijn de Publiek Private Samenwerking (PPS) Waterroute en het Groen Onderwijscentrum (zie de websites voor meer informatie). In samenwerking met de VHG is er in Houten een Groene Hotspot geopend.

 

De kenniscentra zijn ook betrokken bij de cursussen & trainingen  die Wellantcollege op diverse vakgebieden verzorgt.