Kleine, veilige school

Wellant vmbo en mavo Amersfoort is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 350 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam bestaat uit de zorgcoördinator, de coördinator onderwijsondersteuning en de orthopedagoog. Zij begeleiden je als je een leerachterstand, dyslexie of dyscalculie hebt. Ook helpen ze je als je het lastig vindt om voor jezelf op te komen, als je een lichamelijke beperking hebt of als je door ziekte regelmatig niet op school kan zijn.

Ze doen dit door je docenten te coachen en trainingen te geven aan groepen en individuele leerlingen.

Het begeleidingsteam is ook de schakel tussen je mentor en externe organisaties.

Voor meer info kun je contact opnemen via begeleiding.amersfoort@wellant.nl

Dyslexie

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze coördinator onderwijsondersteuning bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan.

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij te thuis voelt. Dat je vrienden hebt en mag zijn wie je bent. Tijdens de mentorlessen besteden we hier veel aandacht aan. We gebruiken hierbij de methode ‘Leefstijl’. De docenten houden goed in de gaten dat de sfeer in de klas fijn is en dat je het naar je zin hebt op school. Daar werk jij ook aan mee. Dat is prettig voor jou, maar ook voor anderen.

We zorgen ook dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.

 

Anti-pest beleid

Om pesten te voorkomen besteedt onze school veel aandacht aan het welbevinden van de leerlingen. Dit doen wij op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Op schoolniveau doen wij dit bijvoorbeeld door het gebruiken van omgangsregels en er is een anti-pestcoördinator. Op groepsniveau doen wij dit bijvoorbeeld door te werken met groepsplannen en daarnaast maken mentoren gebruik van ‘Leefstijl’. Op individueel niveau bieden wij een SoVa-training aan en daarnaast ondersteunt het begeleidingsteam leerlingen in het vergroten van hun weerbaarheid. Als er sprake is van pesten worden alle partijen (pestende leerling, gepeste leerling, de klas, ouders, mentor en anti-pestcoördinator) betrokken bij het oplossen van dit probleem.