Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Onze ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich inzet om de school te ondersteunen bij de organisatie van allerlei activiteiten. Er wordt ook gepraat over wat er zoal leeft bij leerlingen en ouders. De ouderraad komt zo'n zes keer per jaar bij elkaar. De ouderraad streeft er naar om één keer per jaar een thema-avond te organiseren over een actueel onderwerp met deskundige sprekers. 

Leerlingenraad

Als je in de leerlingenraad zit kun je meedenken en advies geven aan de schoolleiding over het onderwijs, schoolactiviteiten en de schoolregels. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de eerste tot en met de vierde klas. Ben jij enthousiast en heb je goede ideeën? Dan ben jij de persoon voor onze leerlingenraad.