Leerlingen starten bij ons in de mavo brugklas. Bij ons kun je examen doen in de volgende leerwegen: 

Theoretische leerweg/mavo (TL): theorie 

Als je makkelijk leert en graag theoretische lessen volgt, dan is de theoretische leerweg geschikt voor jou. Je doet examen in 6 theoretische vakken. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en soms naar de havo. 

Gemengde leerweg (GL)

Als je graag leert en dit wilt combineren met groenvakken is de gemengde leerweg iets voor jou. Het niveau is hetzelfde als dat van de theoretische leerweg (TL). Check voor meer info onze vmbo webpagina.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou. Check voor meer info onze vmbo webpagina.

 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen.
Check voor meer info onze vmbo webpagina.