Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen.

Docenten

De docenten verzorgen de lessen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Schoolleiders

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee schoolleiders. Een schoolleider voor leerjaar 1 en 2, de onderbouw en één voor leerjaar 3 en 4, de bovenbouw.

Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam bestaat uit de zorgcoördinator, de coördinator onderwijsondersteuning en de orthopedagoog.

Zij begeleiden je als je een leerachterstand, dyslexie of dyscalculie hebt. Ook helpen ze je als je het lastig vindt om voor jezelf op te komen, als je een lichamelijke beperking hebt of als je door ziekte regelmatig niet op school kan zijn.

Ze doen dit door je docenten te coachen en trainingen te geven aan groepen en individuele leerlingen.

Het begeleidingsteam is ook de schakel tussen je mentor en externe organisaties.

Voor meer info kun je contact opnemen via begeleiding.amersfoort@wellant.nl

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.

Vertrouwenspersonen

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld.

Loopbaancoördinator

De loopbaancoördinator weet alles van stages, opleidingen en werken na de mavo. In de mentorlessen wordt tijd gemaakt voor de keuze van een vervolgopleiding. De coördinator zorgt ervoor dat jouw mentor alle informatie heeft die je daarvoor nodig hebt. Als je daarna toch nog vragen hebt kan je altijd bij haar te recht voor aanvullende informatie of ondersteuning in je keuze.  

Conciërge

De conciërge is de gehele week aanwezig op school. Bij hem kun je je ziekmelden, wanneer je je op die dag niet lekker voelt. De conciërge belt dan met je ouders of je naar huis toe mag. Ook als je te laat bent, meld je je bij de conciërge, je krijgt dan een te laat briefje mee.

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator houdt bij wanneer je te laat komt of uren gemist hebt. Als we niet weten waar je was zijn de gemiste uren ongeoorloofd. Het is dus heel belangrijk dat de school van je ouders hoort, wanneer je ziek bent of ergens naartoe moet. Je kunt dit doen door een blauwe verzuimkaart in te leveren bij de conciërge of administratie.
  

Stagecoördinator

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoudt contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.