Algemeen: regelingen met betrekking tot de schoolkosten, klokkenluiders, klachtenregeling en privacy.