Begeleiding

Wellant mbo Houten draagt zorg voor prima begeleiding. En geeft, als dat nodig is, een extra steuntje in de rug. Je hebt vanaf de start van de opleiding een persoonlijk begeleider; jouw coach. Hij of zij helpt jou tijdens de opleiding met o.a. het maken van keuzen, het leren van benodigde kennis en vaardigheden en de coach informeert je over de examinering en de inhoud van de studiegids. 

 

Coachgroep

Jij zit in een coachgroep samen met andere studenten die dezelfde coach hebben. Eén keer per week kom je met deze groep en de coach bij elkaar. Tijdens dit coach-uur leer je onder andere hoe je werkt met het opleidingsplan; hoe je je voorbereidt op een coachgesprek; hoe je het beste kunt leren in de BPV; hoe je het beste kunt leren en samenwerken en hoe je je loopbaan kunt plannen. 

Extra begeleiding

Als er problemen zijn waardoor je dreigt vast te lopen of niet verder kunt, is het belangrijk om op tijd hulp te vragen aan de coach. Op school werken mensen die je kunnen helpen met problemen op school, BPV of thuis die jouw schoolsucces in de weg staan. Jouw coach weet precies wie jou waar mee kan helpen, met als doel je weer succesvol aan het leren en werken te krijgen.

Passend Onderwijs

Heb je naast de basisbegeleiding recht op extra begeleiding? Dan stellen we met jou een aparte overeenkomst op. Daarmee leggen we, op hoofdlijnen, de extra begeleiding vast.
Op intranet kun je ons begeleidingsaanbod vinden. Ook zijn hier alle faciliteiten en andere mogelijkheden te vinden die we bieden aan studenten met leerbelemmeringen.