Bereikbaarheid

Wellant mbo Houten is uitstekend bereikbaar. Het adres is: Randhoeve 2, 3992 XH Houten.

Vakantieplanning 2019-2020
Herfstvakantie 21 oktober t/m 26 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 31 augustus 2020
Overige vrije dagen
Goede vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2019
Hemelvaartsdag 21 mei 2019 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Jaaropening 2020/studiedag 6 januari 2020
Vakgroepdagen (Wellantbreed) 7 november 2019 en 31 maart 2020
Houten Studiedagen 9 oktober 2019, 9 april 2020, 25 en 26 mei 2020

Lestijden en lesrooster

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.45 en 17.30 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijk rooster. Soms vindt ‘schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw  plaats. Hieronder vind je de reguliere lestijden en pauzes:

Les Tijd
1e les 08.45 - 9.30 uur
2e les 09.30 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.30 uur
3e les 10.30 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.00 uur
pauze 12.00 - 12.30 uur
5e les 12.30 - 13.15 uur
6e les 13.15 - 14.00 uur
pauze 14.00 - 14.15 uur
7e les 14.15 - 15.00 uur
8e les 15.00 - 15.45 uur
pauze 15.45 - 16.00 uur
9e les 16.00 - 16.45 uur
10e les 16.45 - 17.30 uur