Je wilt je inschrijven voor een beroepsopleiding op onze school? Aanmelden doe je zo.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen:

Vooropleiding Niveau
Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL) overgangsbewijs havo 3 -> 4 of havo diploma of een mbo niveau 3 diploma? Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Heb je een diploma van de beroepsgerichte leerweg (BB)? Meld je dan aan voor een opleiding op niveau 2
Heb je geen diploma? Je kunt onze Entree opleiding volgen. Neem hierover contact op

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit nog vier stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in
2. Je doet de intaketest
3. We voeren een intakegesprek
4. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Doorstroomformulier

In dit dossier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit dossier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2: Intaketest

Je maakt online een test waarmee we inzicht krijgen in jouw capaciteiten, competenties en persoonlijkheid. Dit geeft ons inzicht in de slagingskans voor de gekozen opleiding en in de begeleiding die jij misschien nodig hebt.

Stap 3: Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.
Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Stap 4: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en
de onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.