Studenten Dierverzorging en Dier & Management volgden een spannende praktijkles bij de Floating Farm in Rotterdam.

 

Een vesrslag van een student:

D​e studenten kregen een rondleiding door de bedrijfsleidster van de Floating Farm, een melkveebedrijf dat op een groot drijvend betonnen ‘vlot’ is gebouwd. De Floating Farm ligt in de Merwedehaven  in Rotterdam. Het is een  splinternieuwe bedrijf, waar sinds drie maanden een kudde melkkoeien van het Maas-Rijn-IJsselras op wordt gehouden. Deze manier van vee houden en voedsel produceren is volop in de onderzoeksfase. Deze manier van produceren willen ze gaan toepassen in landen met veel wateroverlast, zodat er in deze gebieden ook voldoende voedsel geproduceerd kan worden op een effectieve, duurzame en milieuvriendelijke manier.

 

Het drijvende bedrijf bestaat uit drie verdiepingen: op de bovenste laag leven de melkkoeien en is een melkrobot aanwezig. In de verdieping eronder is onder andere een ‘voerkeuken’, waar met behulp van een voermengwagen het verschillende ruwvoer voor de koeien wordt gemengd, waarna het via een lopende band naar boven wordt geleid naar de voerbakken van de koeien. Ook wordt in de middelste afdeling mest en urine van de koeien machinaal gescheiden. De droge mest wordt hergebruikt.

In een andere afgesloten en steriele ruimte wordt de melk verwerkt voor consumptie: melk wordt na pasteurisatie in verschillende maten flessen gevuld en er wordt yoghurt gemaakt. In de nabije toekomst willen ze meerdere soorten zuivelproducten produceren. Een groot deel van de benodigde stroom voor al deze activiteiten wordt opgewekt via vele zonnepanelen. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd om als drinkwater voor de koeien te dienen. Duurzamer kan haast niet!

 

Vervolgens kregen de studenten uitleg bij de apart (aan land) gelegen huisvesting van de kalveren, o.a. over voeding en verzorging. Om voor de achtweekse module over landbouwhuisdieren meer kennis en vaardigheden op te doen over deze diersoorten, voerden de studenten na de rondleiding ook diverse verzorgingswerkzaamheden uit bij zowel kalveren als melkvee.

Het was een bijzonder interessante les bij een bijzonder innovatief bedrijf!