Studenten van de 2e klas Urban Green Development presenteerden hun plannen en ideeën aan leidinggevenden en medewerkers van Laurens ‘De Schans’ in Delfshaven.

Woonzorgcentrum Laurens ‘De Schans’ had de studenten gevraagd om een projectplan te maken om het gebouw aan de Jan Kruijffstraat in Rotterdam te vergroenen. Verschillende ruimtes waaronder de entree, de hal, de gang en een woonkamergedeelte op de locatie werden door de studenten geïnventariseerd en opgemeten en de werkvoorbereiding werd gestart.

Naast het slim toepassen van groen ontwikkelden de studenten tijdens dit project ook andere vaardigheden. Denk hierbij aan: werk verdelen, samenwerken, vergaderen en overleggen, begroten, offreren en presenteren.

Dit alles heeft geresulteerd in vijf verschillende plannen, uiteenlopend van groene wanden, verrijdbare bakken met beplanting, mosschilderijen, hangende beplanting en veel meer. De studenten presenteerden hun plannen goed en uitgebreid.

Dat de vergroening van het woonzorgcentrum meerdere positieve effecten heeft, is evident. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat groen de luchtvochtigheid verbetert, bijdraagt aan herstel, medicijngebruik vermindert en bewegen stimuleert. Daarnaast neemt groen CO2 op en levert zuurstof. Ook verhoogt groen de esthetische waarde van het gebouw.

Na overleg is er gekozen om de verschillende ideeën uit verschillende plannen te combineren. De plannen gaan nu daadwerkelijk uitgevoerd worden door de studenten!