Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Dat is waar Wellant voor staat.

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en indringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie,  digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent.

 

Welkom bij Wellant!

Lees meer over het verhaal van Wellant

 

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit twee personen die als collegiaal bestuur verantwoordelijk zijn voor de stichting Wellant: 

Mevrouw drs. J.M.P. (Annemarie) Moons (voorzitter)
De heer drs. A.R.G. (Gabe) van der Zee (lid)

U kunt contact opnemen met het college van bestuur via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is toezichthouder van de stichting Wellant en ziet erop toe dat het college van bestuur goed functioneert. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het college van bestuur. Ook heeft de raad van toezicht een adviesrol en kan fungeren als klankbord. Daarnaast moet de Raad een aantal besluiten van het college van bestuur goedkeuren.

 

De raad van toezicht bestaat uit: 

Dhr.  prof. A. Klamer (voorzitter)

Dhr.  ing. D.C.A. Oosthoek

Dhr.  drs. W. Smink
Mw. dr. H.H.M. Scholtes
Mw. drs. J.A. van Wijngaarden
Mw. mr. R.M. Bergkamp (vicevoorzitter)
Mw. drs. H.K. Sluiter MEM

 

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

 

Documenten: toezichtkader

Medezeggenschap

Wellantcollege kan niet zonder medewerkers, ouders en studenten die hun hart laten spreken en hun stem willen laten horen. Ze zijn vertegenwoordigd in de:

 

  • Ondernemingsraad
  • (Centrale) ouderraad
  • (Centrale) studentenraad
Feiten en cijfers

Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs (21 locaties) en mbo-opleidingen (10 locaties). Zo'n 1.300 medewerkers maken dat mogelijk voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen. Het aantal leerlingen per locatie ligt tussen de 300 en 1.200.

Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

Focus: Je kunt niet overal het beste in zijn.

 

We richten ons daarom op de volgende thema's:

 

  • Voedsel en gezondheid
  • Water, urban green en klimaat 
  • Agrobusiness en groene technologie 
  • Leefomgeving (inclusief bloem)
  • Diermanagement