De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken intensief samenwerken door financiering en expertise te bundelen om de wereldwijde waterproblemen aan te pakken.

Vóór 2019 moeten de waterproblemen in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar zijn verminderd. Het internationale draagvlak voor een preventieve aanpak moet zijn vergroot en de toegevoegde waarde van de Topsector Water moet in 2020 zijn verdubbeld.

 

Nederland doet veel om (internationale waterproblemen) het hoofd te bieden. Nederlandse bedrijven staan wereldwijd bekend om hun expertise op watergebied. Bijvoorbeeld met landaanwinning, de aanleg van dijken en havens of het zuiveren en optimaal benutten van schaars water.

Meer dan 3000 bedrijven werken samen met kennisinstellingen en overheden aan innovaties op dit gebied. Vakmensen met een gerichte opleiding zijn zeer gewild.

 

Water is een van de centrale opleidingsrichtingen van Wellantcollege.

 

We werken bijvoorbeeld samen met Waterschap Rivierenland, School & Bedrijf, BlauwZaam en Inholland aan het opleiden van studenten om aan de vraag die uit de arbeidsmarkt komt te kunnen voldoen.

Met het diploma van onze opleiding watermanagement kunnen studenten direct aan het werk of gericht doorstromen naar het hbo.