1. Leerlinggestuurd leren

Begeleid door de leraar kiest elke leerling een eigen leerroute.

 

2. Leren in eigen tempo en op eigen niveau

Ons onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van de leerling.

 

3. Persoonlijke ontwikkeling van individu

21ste eeuwse (sociale) vaardigheden en kennis.

 

4. Zeer hoge kans van slagen en goede doorstroomresultaten

Weinig zittenblijvers, hoge examencijfers en succesvol doorstromen naar havo of mbo.

 

5. Onderwijs met moderne digitale hulpmiddelen

Met iPads en andere computers leren omgaan met internet en de digitale wereld.

 

6. Leren over voeding, duurzaamheid en welzijn van mens en dier

Naast de gebruikelijke vakken kennis opdoen over de nieuwe groene wereld waarin de leerlingen opgroeien.

 

7. Kleine school binnen grote organisatie

Leerlingen en leraren zijn samen een team. En we kunnen altijd terugvallen op de landelijke Wellant-organisatie.

 

8. Sociale veiligheid en geborgenheid

We kennen elkaar, letten op elkaar en respecteren elkaar.

 

9. Kookklas en Paardenklas

Theorie en praktijk van gezonde voeding. En van paardrijden tot paardverzorging.

 

10. Groene school met gezonde maaltijden

Lekker gezond eten in de schoolkantine, waarvoor wij zelfs de Gouden Kantineschaal hebben gewonnen.