Aanmeldingsprocedure

 

We vinden het fijn dat u interesse heeft in onze school. Graag informeren wij u over de procedure rondom aanmelding en plaatsing op Wellantcollege De Bossekamp.

 

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op onze school willen we u vragen om de volgende acties te ondernemen:

  • Het aanleveren van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Neem het ingevulde formulier mee naar het inschrijfmoment.
  • In verband met gezamenlijke afspraken met andere scholen, dient u zich tijdens specifieke inschrijfmomenten aan te melden. De inschrijfmomenten voor schooljaar 2020-2021 waren op 4 en 5 maart 2020. Wilt u zich nu nog aanmelden, neem dan contact op met nvande.giessen@wellant.nl.
  • Het blijft daarnaast mogelijk om uw zoon of dochter op andere momenten aan te melden (zie ook de informatie over zij-instroom onderaan deze pagina).

 

Vervolg aanmelding

Na het inschrijfmoment zullen wij contact opnemen met de basisschool. Zodra de basisschool ons de gegevens rondom uw zoon of dochter heeft verstrekt, zullen we deze beoordelen. Na een positieve beoordeling ontvangt u een bewijs van aanname en een uitnodiging voor de kennismakingsavond voor nieuwe leerlingen.

 

Het kan voorkomen dat rondom de beoordeling van de ontvangen gegevens specifieke vragen ontstaan. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij in eerste instantie contact opnemen met de betreffende basisschool. Ook een gesprek met u als ouders is hierin een passende mogelijkheid.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator onderwijsondersteuning:

Nelleke van der Giessen

nvande.giessen@wellant.nl

Zij-instroom

 

Ieder schooljaar mogen wij zij-instromende leerlingen in klas 2 en 3 verwelkomen. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor zij-instroom: een verkeerde schoolkeuze aan het einde van groep 8, afstroom of opstroom vanuit de huidige vo school of vanwege een betere doorstroom naar een specifieke mbo opleiding.

 

Rondom zij-instroom is een specifiek traject van aanmelding opgesteld. Vooral het tijdstip van aanmelden kan cruciaal zijn voor plaatsing in het nieuwe leerjaar, te laat aanmelden kan betekenen dat er geen plaatsingsruimte is.

 

Hieronder vindt u een concreet overzicht van de stappen m.b.t. aanmelding voor zij-instroom:

 

  1. Neem contact met ons op om aan te geven dat er interesse tot overstappen is. U kunt telefonisch contact opnemen via 0184-641409, via de mail door gebruik te maken van administratieottoland@wellant.nl of nvande.giessen@wellant.nl
  1. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met rondleiding door de school.
  2. Bij definitieve interesse dient er een aanmeldingsformulier te worden ingeleverd, dit formulier kunt u adresseren aan: Administratie Wellantcollege Ottoland, B 140, 2975 BK Ottoland.
  3. Voor zij-instromende leerlingen organiseren we een doe-middag, om de school beter te leren kennen. In het schooljaar 2020-2021 vindt dit plaats op dinsdagmiddag 10 maart 2020. U kunt zich opgeven voor de doe middag door het aanmeldformulier ‘doe middag zij-instroom’ via de post of mail naar ons te retourneren. Wanneer u via de mail retourneert het verzoek om dit te doen via: administratieottoland@wellant.nl
  4. Wanneer de leerling definitief de overstap wil maken wordt er een intakegesprek gepland. Wellantcollege Ottoland zal dan met uw toestemming informatie opvragen over de leerling bij de huidige school.
  5. Tijdens het intakegesprek zal worden beoordeeld of de leerling m.i.v. het nieuwe schooljaar mag/kan overstappen naar onze school. Tijdens het gesprek zal praktische informatie met het oog op het nieuwe schooljaar worden gedeeld.
  6. Bij een positieve beoordeling zal de leerling met ingang van het nieuwe schooljaar worden ingeschreven op Wellantcollege Ottoland

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator onderwijsondersteuning:

Nelleke van der Giessen

nvande.giessen@wellant.nl