Kleine, veilige school

Wellant vmbo is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 470 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Begeleiding

Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Dat kan zijn omdat je dyslectisch bent, je niet lekker in je vel zit of omdat je last hebt van faalangst. Gelukkig doen we er alles aan om jou te helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken met je te voeren of je een training te laten volgen. Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexiepasje. Hierop staat hoe de leraren het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van toetsen.
 

Leerwerktraject (lwt)

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor het leerwerktraject. Dit is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Hierbij leer je in de praktijk de vaardigheden die horen bij een beroep. Je werkt en leert een paar dagen per week bij een 'leerwerkbedrijf' onder begeleiding van school. De andere dagen volg je les op school. Na het examen stromen de meeste leerlingen door naar niveau 2 van het mbo. 

Mbo niveau 2

Volg jij binnen het vmbo de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kun je bij Wellant vmbo de Bossekamp vanaf de derde klas kiezen voor de vakroute. Je volgt dan een vmbo- én mbo-opleiding (niveau 2) in één. Je hoeft niet over te stappen naar een andere school of locatie en blijft dus in je vertrouwde omgeving.

Voor meer informatie over de vakroute, klik hier.

 

Lwoo 

Bij Wellant vmbo bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school.  Lwoo-leerlingen zitten vaak in kleinere klassen. Afhankelijk van testgegevens krijgen leerlingen wél of geen lwoo-indicatie. De docent van de basisschool kan hierin adviseren. 

 

Dyslexie

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze Remedial Teacher bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan.

Sociale vaardigheidstraining 

Vind je het moeilijk om met anderen om te gaan? Voel je je ongemakkelijk in de klas? Wil je meer voor jezelf opkomen? Dan kun je een sociale vaardigheidstraining volgen. Met andere leerlingen van school ga je samen aan de slag om zekerder van jezelf te worden en leer je hoe je makkelijker met anderen om kunt gaan.  

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Dit doen we onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. En daar moet jij ook aan meewerken. Dat is prettig voor jou, maar ook voor anderen.

We zorgen ook dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.

Anti-pestbeleid 

Op de Bossekamp willen we niet dat je gepest wordt. Als je gepest wordt of als je vindt dat een ander wordt gepest, kun je dat melden. Met ons meldsysteem hebben we snel in de gaten wie de echte pesters zijn. Daarna moeten de pesters laten zien dat ze hun gedrag willen veranderen.