Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

lessen en pauze tijden
1e les 08.30 - 09.20 uur
2e les 09.20 - 10.10 uur
pauze 10.10 - 10.25 uur
3e les 10.25 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.05 uur
5e les 12.05 - 12.55 uur Pauze: 12.05 - 12.25 uur
6e les 12.25 - 13.15 uur Pauze: 12.25 - 13.15 uur
7e les 13.15 - 14.05 uur
pauze 14.05 - 14.20 uur
8e les 14.20 - 15.10 uur
9e les 15.10 - 16.00 uur

Vakanties

Vakanties en vrije dagen Data
Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus 2020
Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober 2020
Dankdag 4 november 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2021
Studiedag docenten 1 maart 2021
Biddag 10 maart 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Roostervrije dagen 26 april t/m 2 mei 2021
Meivakantie 3 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Roostervrije dag 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 2021