Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

lessen en pauze tijden
1e les 08.30 - 09.20 uur
2e les 09.20 - 10.10 uur
pauze 10.10 - 10.25 uur
3e les 10.25 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.05 uur
5e les 12.05 - 12.55 uur Pauze: 12.05 - 12.25 uur
6e les 12.25 - 13.15 uur Pauze: 12.25 - 13.15 uur
7e les 13.15 - 14.05 uur
pauze 14.05 - 14.20 uur
8e les 14.20 - 15.10 uur
9e les 15.10 - 16.00 uur

Vakanties

Vakanties en vrije dagen Data
Herfstvakantie 21 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus 2020