Ieder schooljaar mogen wij zij-instromende leerlingen in klas 2 en 3 verwelkomen. Zij-instroom kan om verschillende redenen tot stand komen een verkeerde schoolkeuze aan het einde van groep 8, afstroom of opstroom vanuit de huidige VO school, verbeteren van doorstroom naar een specifieke MBO opleiding.

 

Rondom zij - instroom is een specifiek traject van aanmelding opgesteld. Vooral het tijdstip van aanmelden kan cruciaal zijn voor plaatsing in het nieuwe leerjaar, te laat aanmelden kan betekenen dat er geen plaatsingsruimte is.

 

Op onze aanmeld-pagina  vind je alle informatie die je nodig hebt om je als zij-instromer aan te kunnen melden.