Praktijklessen

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen. Op één dag worden theorie en praktijk zo veel mogelijk afgewisseld. We werken met lesuren van 50 minuten. In de praktijk heb je vaak blokuren van 100 minuten. Dan heb je meer tijd om serieus met een werkstuk of opdracht bezig te zijn. 

 

De schoolse vakken

Natuurlijk krijg je Nederlands, Engels en rekenen. De dingen die je moeilijk vond op de basisschool, worden vaak herhaald. Maar dit zijn niet alle vakken die je krijgt. Je krijgt namelijk ook vakken als lichamelijke vorming, beeldende vorming, lessen natuur, maatschappijleer en omgaan met een ander.

 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

 

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen.