Met een diploma van Wellant vmbo heb je veel mogelijkheden.

Je kunt ermee doorstromen naar het mbo en met een TL/Mavodiploma

soms ook naar havo-4.

 

Het mbo is onderverdeeld in vier beroepssectoren:

• Groen

• Techniek

• Zorg en Welzijn

• Economie

 

Wellantcollege biedt ook mbo-opleidingen aan. Dit zijn opleidingen in de

groene sector. De decaan weet precies welke opleidingen je bij Wellantcollege

kunt volgen. Maar je kunt ook kijken op www.wellantmbo.nl.