Als onderwijsorganisatie spelen we een belangrijke rol in de ontwikkeling van mensen. We bouwen mee aan een de maatschappij waarin mensen goed kunnen leven binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet. Dat zie je ook terug in onze visie op duurzaam onderwijs. Zodat onze leerlingen en medewerkers hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een gezonde en leefbare wereld.  

Iedereen die leert en werkt bij Wellantcollege is nu en in de toekomst in staat bewust duurzame keuzes te maken.

Wat doen we daarvoor? 

  • Duurzaam leren denken en doen verankeren in de onderwijsprogramma’s  
  • Duurzaam leren denken en doen verankeren in de (loopbaan) ontwikkeling van onze medewerkers. 
  • Duurzaamheid verankeren in relaties met bedrijfsleven en binnen samenwerkingsverbanden   
  • Als organisatie faciliteren we de duurzame leer- en werkprocessen en geven het goede voorbeeld.