BPV is bij het mbo geen vrijblijvende zaak. Het is een belangrijk en verplicht onderdeel van de opleiding. Daarom hebben de betrokken partijen, samen met de overheid en verschillende landelijke organisaties, hun verwachtingen naar elkaar uitgesproken en afspraken gemaakt.

 

We hebben de belangrijkste verwachtingen hiernaast op een rijtje gezet.

Wat wordt er van de student verwacht?

Van de student wordt verwacht dat je:

 

 • op zoek gaat naar achtergrondinformatie over het leerbedrijf
 • jezelf oriënteert op de branche, het beroep, het leerbedrijf en de leermogelijkheden
 • weet wat je wilt en komt om te leren
 • gemotiveerd bent
 • akkoord gaat met de afspraken die zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst die de school levert
 • jezelf goed presenteert aan het leerbedrijf
 • je houdt aan de afspraken die in de praktijkovereenkomst zijn gemaakt
 • de instructies opvolgt van jouw praktijkopleider
 • terugkoppelt aan de coach op school
 • zorgt dat alle onderdelen van het BPV-programma zijn afgerond en ingeleverd
Wat wordt er van het leerbedrijf verwacht?

Van het leerbedrijf wordt verwacht dat:

 • het een erkend leerbedrijf is
 • het kijkt of de verwachtingen van de student en het leerbedrijf op elkaar aansluiten
 • het concrete afspraken met school en de student maakt over vorm, inhoud, begeleiding en beoordeling van de BPV
 • het akkoord gaat met de afspraken die zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst die de school levert
 • het zorgt voor de dagelijkse begeleiding en opleiding van de student op de werkvloer
 • het zorgt voor een gekwalificeerde, gemotiveerde en toegankelijke praktijkopleider
 • de praktijkopleider samen met de coach en de student begeleidings- en voortgangsgesprekken heeft
 • de student aan het einde van de BPV een beoordeling geeft
 • het contact heeft met school over de BPV-beoordeling van de student
Wat wordt er van de school verwacht?

Van school wordt verwacht dat zij:

 • de student praktijkgericht op de BPV voorbereidt
 • de student ondersteunt bij het zoeken naar een leerbedrijf
 • bij de start van de BPV zorgt voor een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van leerbedrijf en school
 • zorgt voor een praktijkovereenkomst waarin de afspraken en regels zijn vastgelegd of waarin daarnaar wordt verwezen
 • ervoor zorgt dat de student en praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt op school is en wanneer deze bereikbaar is
 • zorgt voor voldoende begeleiding conform de afspraken in de praktijkovereenkomst
 • de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de mogelijkheden in het leerbedrijf bewaakt

 

Meer informatie over BPV

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Om leerbedrijf te worden moet u eerst een erkenning aanvragen bij de (SBB)

Lees meer

Informatie over BPV

Alle informatie over wat het betekent om een student te begeleiden

Lees meer

Voor bedrijven

Samen met het bedrijfsleven en de overheid geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs

Lees meer